Werkfit 
Werkfit maken is een re-integratietraject voor mensen met een ZW-uitkering of AG-uitkering van UWV. Werkfit maken is erop gericht om mensen met een uitkering van UWV weer geschikt te maken om het werk te hervatten. Ieder mens is uniek en heeft zijn kwaliteiten en mogelijkheden, die wij als basis nemen om jou (beter) te positioneren en te schakelen naar een plek binnen de arbeidsmarkt.

Je UWV werkplan is leidend en samen met je coach wordt besproken hoe we dit gaan plannen en uitvoeren. We maken duidelijke afspraken, zodat jij en wij weten waar we aan beginnen en toe zijn om zo snel mogelijk te starten met het Werkfit-traject.

 

Werkplekonderzoek
Friswerkt begeleidt soms ook cliënten, die ondanks hun lichamelijke beperking, uitermate gemotiveerd zijn om te werken. We willen samen met u ervoor zorgen dat ook deze cliënten een comfortabele werkplek krijgen. Wij werken met externe arbeidsdeskundigen.

De deskundige zal samen met de cliënt bij de werkgever langsgaan om te kijken of er werkplekaanpassingen nodig zijn en hoe deze aanpassingen gerealiseerd kunnen worden.